Date:september 23, 2013

Tretjärnsskolan

Anläggningsuppdrag 2013

Tretjärnsskolan, Lokalförvaltningen,

Göteborgs Stad

Dahlströms har efter anbud fått uppdraget att anlägga och bygga ut Tretjärnsskolans skolgård. Uppdraget innebär rivning av befintlig skolgård, schaktning för dagvattenbrunnar och belysning, anläggning av nya lekplatser med olika typer av lekutrustning samt nya hårdytor, nya planteringar, konstgräs och gräsytor.

För att följa vårt dagliga arbete på Dahlströms i bilder kan du klicka på ikonen nedan. Där ser du bilder från alla våra pågående projekt.

Instagram