Kvalitetspolicy

Eftersom nöjda kunder är en förutsättning för oss skall vi bedriva ett aktivt kvalitetsarbete enligt följande:

  • Erbjuda kunder den bäst anpassade och kostnadseffektiva lösningen
  • visa handlingskraft, praktiskt tänkande och goda yrkeskunskaper
  • alltid beakta frågor som hälsa, säkerhet och miljö
  • arbeta systematiskt med mål, uppföljning och erfarenhetsåterföring för att utveckla och ständigt förbättra oss