Bröderna Peter och Lars Dahlström startade Dahlströms tillsammans med pappa Urban år 1990. Idag driver Peter, Lars och syster Gunilla Dahlströms Entreprenad AB. De första uppdragen för över 30 år sedan var gräsklippning och snöröjning för kommunala förvaltningar i Göteborg, Mölndal och Kungälv. Den höga servicenivån genererade nya uppdrag, både för de som redan var kunder och från privata fastighetsägare såsom Skandia, Jones Lang La Salle m fl som blev nya kunder.

År 2020 är vi på Dahlströms Entreprenad AB 15 medarbetare som erbjuder helhetslösningar för förvaltning av utemiljöer året runt. Vi utför reparationer och anläggningsarbeten som t ex lekplatser, dräneringar, parkeringar och belysning. För att kunna hålla en hög servicenivå har vi egna maskiner och egen personal. Vi har maskiner för anläggning och skötsel: kranbil, hjullastare, grävare, gräsklippare, lövblås… och anläggare och parkarbetare med erforderlig erfarenhet och utbildning för anläggning och skötsel och därutöver särskild kompetens som t ex lekplatssäkerhet och stenläggning. Våra kunder är fastighetsägare och förvaltare av bostäder, industrier, kontor, köpcentrum och offentliga verksamheter.