Kompetenspolicy

För att se till att våra kunder är nöjda med vårt arbete måste våra prestationer motsvara deras förväntningar och för att prestera på rätt nivå måste våra medarbetare ha rätt kompetens. I en föränderlig värld innebär detta att vi ständigt måste ompröva om vår kompetensnivå är tillräcklig för att täcka förutsedda behov och vidta åtgärder för att åtgärda brister.

Vi ska:
  • Hålla oss uppdaterade om utbildningskrav inom branschen.
  • Årligen se över vårt behov av kompetensutveckling.
  • Säkra tillgång till nyckelkompetens.
  • Hålla ett uppdaterat register över personalens utbildningar och behörigheter.
  • Planera in erforderlig utbildning i tid.