Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet är viktigt för att kunna utföra ett bra arbete. Vi vill uppnå säkrare arbetsplatser med ökad trivsel och bättre kvalitet på utfört arbete. Olycksfallen och ohälsan skall förebyggas genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vi skall uppnå en ständigt förbättrad arbetsmiljö genom att:

  • undersöka och hantera risker genom skyddsronder och riskbedömningar
  • uppdatera och hålla oss informerade om gällande arbetsmiljölagstiftning
  • tydlig kommunicera arbetsuppgifter, befogenheter, förväntat resultat, prioriteringar, kontaktpersoner och lämpliga arbetsmetoder till personalen
  • erbjuda relevant utbildning och kompetensutveckling gällande arbetsmiljöfrågor
  • arbetstagarna tar ett eget ansvar att rapportera risker som upptäck i arbete
  • arbetsgivare och arbetstagare har en god dialog genom exempelvis deltagande på skyddsronder, medarbetarsamtal, personalmöten m.m. 
  • förebygga och motverka kränkande särbehandling, diskriminering och sexuella trakasserier.