Brandskyddspolicy

Bränder innebär en stor risk för allvarliga skador på människor och egendom. Vi skall därför i första hand minska risken för att bränder uppkommer genom ett aktivt förebyggande arbete. I andra hand skall vi vidta åtgärder som minskar risken för spridning och skador på liv och egendom om brand skulle uppstå.

Vi ska:
  • Bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.
  • Regelbundet genomföra brandskyddsronder.
  • Regelbundet genomföra utrymningsövning.
  • Se till att vår personal har erforderlig utbildning inom brandskydd och hetarbete.
  • Ha en nödlägesplan som är tillgänglig för personalen