Miljöpolicy

I vår verksamhet transporterar vi mycket: oss själva, material och maskiner. Vi använder tunga maskiner i
anläggningsarbete och dagligen maskiner som sopmaskiner och gräsklippare för att skapa en trivsam och säker
utemiljö. Samtidigt påverkar vi miljön negativt. Vi vill naturligtvis minimera de negativa effekterna på miljön och
har därför formulerat en miljöpolicy som vi nu, som en del i vårt kvalitetsarbete FR2000,
ska implementera i den dagliga verksamheten.

Policyn syftar till att ge oss kunskap om hur vi kan arbeta miljövänligare och säkrare så att vi blir trovärdiga och
verkligt delaktiga i arbetet för en bättre miljö och en hållbar utveckling i samhället.

Vi skall:
  • Följa tillämplig miljölagstiftning och övriga miljökrav som berör verksamheten.
  • Använda oss av miljömärkta produkter.
  • Fortsätta och utveckla miljöarbetet genom miljörevisorer och ständiga miljöförbättringar
  • Vara med och påverka, ställa krav på och samarbeta med organisationer, myndigheter och andra företag i miljöfrågor.
  • Ställa krav på våra underleverantörer och ta fram material som är miljövänliga.
  • Öka medvetenheten och kunskapen hos våra anställda om kortsiktiga och långsiktiga miljöeffekter i vår verksamhet och ge medarbetare möjlighet att använda denna kunskap till att minimera negativa effekter på miljön.