Date:september 23, 2013

Nytorpsskolan

Anläggningsuppdrag 2013

Nytorpsskolan, Lokalförvaltningen,

Göteborgs Stad

Dahlströms har efter anbud fått uppdraget att anlägga Nytorpsskolans skolgård. Uppdraget innebär rivning av befintlig skolgård, schaktning för dagvattenbrunnar och belysning, anläggning av nya lekplatser med olika typer av lekutrustning bland annat en multisportarena samt nya hårdytor, nya planteringar, konstgräs och gräsytor.

För att följa vårt dagliga arbete på Dahlströms i bilder kan du klicka på ikonen nedan. Där ser du bilder från alla våra pågående projekt.

Instagram