Date:februari 03, 2015

Kobbegården

Anläggningsuppdrag 2013

Kobbegården, Stena Fastigheter

Under 2013 fick Dahlströms uppdraget att anlägga och rusta upp en innergård i Kobbegården, Askim. Arbetet innebar nya plattläggningar, planteringar och nya lekytor som sandlåda och gungställning. En ny grillplats och en pergola med klätterväxter anlades också för att gården skulle vara en plats för hela familjen och alla åldrar.