• Före
  Skolgården före Dahlströms påbörjade sitt arbete
 • Arbete pågår
  Under ombyggnationen på Hammarkullsskolans skolgård
 • Slutresultat
  Skolgården när Dahlströms avslutat sitt arbete
 • Pergola
  Under soliga dagar skuggar pergolan både lek i sandlåda och picknickborden
 • Naturlek
  Skolgården utökades även med en samlingsplats, hinderbana samt tre tipi för lek
 • Ny rutschkana
  Skolgården har även fått kompisgunga med fallskydd samt konstgräs
Date:september 23, 2013

Hammarkullsskolan

Anläggningsuppdrag 2013

Hammarkullsskolan, Lokalförvaltningen,

Göteborgs Stad

Dahlströms har efter anbud fått uppdraget att anlägga och bygga ut Hammarkullsskolans skolgård. Uppdraget innebär rivning av befintlig skolgård, schaktning för dagvattenbrunnar och belysning, anläggning av nya lekplatser med olika typer av lekutrustning samt nya hårdytor, nya planteringar, konstgräs och gräsytor.

För att följa vårt dagliga arbete på Dahlströms i bilder kan du klicka på ikonen nedan. Där ser du bilder från alla våra pågående projekt.

Instagram