Kund:Göteborgs Stad
Date:maj 13, 1990

Göteborgs Stad. Anläggningsuppdrag 2011-

Göteborgs Stad, anläggningsuppdrag 2014-

Genom upphandling har Dahlströms utfört flera anläggningsuppdrag åt Göteborgs Stad. Hittills är alla åt Lokalförvaltningen och genomgående skolgårdar och förskolegårdar.

Läs mer om respektive projekt; BjurslättsskolanLövgärdesskolanFörskolan SkånegatanNytorpsskolanTretjärnsskolan och Hammarkullsskolan.