Kund:Frölunda Torg
Date:augusti 30, 2002

Frölunda Torg. Skötselavtal 2002-2012

Daglig skötsel året runt på Frölunda Torg 2002-2012 inklusive ansvar för snö och halka samt därtill flertalet mindre underhålls och anläggningsarbeten, och något större såsom stensättningar, belysning och trädplantering på C-parkeringen.