Date:september 23, 2013

Förskolan Skånegatan

Anläggningsuppdrag 2011

Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad,

Lokalförvaltningen i Göteborg uppdrog åt arkitekten att utifrån den senaste pedagogiska forskningen kring barns lek och delaktighet i den fysiska miljön rita en gård för barnen på förskolan Skånegatan.

Dahlströms fick efter anbud uppdraget att anlägga den nya utemiljön. Dahlströms har kompetens när det gäller säkerhet på lekplatser men det här uppdraget handlar inte bara om att se till att det blir säkert för barnen utan om att förstå arkitektens och förskolechefens intentioner och omsätta detta i verkligheten. Det är något helt annat än att köpa in och montera färdiga leksaker! Här handlade det om att förvandla en asfalt- och sandrektangel som mest inbjöd till att springa 60 meter, till olika lekrum med kullar, träd, slingrande stigar och bärbuskar som kan bli vad som helst i barnens fantasi.

Vi på Dahlströms fick uppskattning särskilt för att vi var kreativa och tillmötesgående och hittade alternativa lösningar när arkitektens ritningar kom i konflikt med verklighetens förutsättningar.