Date:maj 21, 2019

Eketrägatan, Kyrkbyn

Anläggningsuppdrag 2018

Kyrkbyn, Bostadsbolaget

Upprustning av utemiljö och entréer på Eketrägatan och Äringsgatan i Kyrkbyn. Uppdraget innebar nya entréer med nya planteringar, stensättningar, specialgjorda handledare och ny belysning.