Date:september 23, 2013

Brf Västergatan 16-22

Anläggningsuppdrag 2012

Brf Västergatan 16-22

Dahlströms fick uppdraget att anlägga och rusta upp kring entréer på Västergatan 16-22. Arbetet innebar nya plattläggningar och asfalt, nya planteringar med nya kantstenar och buskar.