Date:november 04, 2016

Brf Delsjövägen

Anläggningsuppdrag 2017

Brf Delsjövägen, Göteborg

Dräneringsarbete av Bostadsrättsföreningen Delsjövägens 13 lägenhetshus. Husen byggdes 1950 och ligger i stadsdelen Örgryte i Göteborg. Arbetet för Dahlströms startade under 2016 och pågick under ca 1 år. Arbetet resulterade inte bara i nydränerade hus utan även flertalet nya planteringar, stora ytor omlagd smågatsten i båge och befintliga granitstensgångar plockades först upp för att sedan läggas tillbaka på samma plats. Lägenhetshusen har även nya cykelställ och belysning.