Date:november 04, 2015

Bostadsbolaget. Anläggningsuppdrag 2014 –

Bostadsbolaget, anläggningsuppdrag 2014-

Genom upphandling har Dahlströms utfört flera anläggningsuppdrag åt Bostadsbolaget. Det första var en ombyggnation av Gropegårdsgatan 1-5 på Hisingen. Det andra uppdraget var utemiljön vid Bostadsbolagets Boservice på Långströmsgatan 7 i Svartedalen och det tredje, och senaste uppdraget, var Kapellgången Förskola, där hela förskolans gård byggdes om.

Läs mer om respektive projekt här; Eketrägatan, KyrkbynKapellgångens FörskolaLångströmsgatan 7 och  Gropegårdsgatan 1-5.