Date:september 23, 2013

Borgaregatan/Bondegatan

Anläggningsuppdrag 2013

Borgaregatan/Bondegatan, Poseidon Bostads AB

Dahlströms fick efter anbud uppdraget att anlägga och rusta upp innegården på Borgaregatan/Bondegatan. Arbetet innebar nya plattläggningar, nya planteringar med nya kantstenar, buskar, blommor och ny jord. Befintliga bänkar i entréer och lekutrustning slipades och rustades upp med ny färg. Delar av gården fick även ny asfaltstopp och nya parkbänkar.

Visionen var att skapa en ljusare och tryggare utemiljö, främst kring entréer, genom att byta ut höga buskage mot lägre buskar och mer blommor.