Date:mars 16, 2015

Bjurslättsskolan

Anläggningsuppdrag 2014

Bjurslättsskolan, Lokalförvaltningen,

Göteborgs Stad

Dahlströms har efter anbud fått uppdraget att anlägga och bygga ut Bjurslättsskolans skolgård. Uppdraget innebär rivning av befintlig skolgård, schaktning för dagvattenbrunnar och belysning, anläggning av nya lekplatser med olika typer av lekutrustning samt nya hårdytor, planteringar, konstgräs och gräsytor.

För att följa vårt dagliga arbete på Dahlströms i bilder kan du klicka på ikonen nedan. Där ser du bilder från alla våra pågående projekt.

Instagram