Date:september 23, 1990

WALTEK Skadeservice

Anläggningsuppdrag 2011 för miljö och säkerhet

WALTEK Skadeservice är ett nybildat företag på Hisingen i Göteborg som erbjuder säker och miljöanpassad hantering och uppställning av bilar.

Inbrottsskydd och miljöskydd är högsta prioritet för WALTEK. Dahlströms fick uppdraget att anlägga elstängsel och säkerhetsgrind samt att asfaltera hela uppställningsplatsen med specialasfalt. Densit är ”öppen” asfalt som fylls med flytbetong.
Dagvattenbrunnarna måste anslutas till oljeavskiljare. Vid brand skall dagvattenbrunnar tätas så att inte släckvatten kommer ut i systemet. Därför måste ytan kunna rymma en viss mängd släckvatten utan att det rinner över till grannfastigheterna.