• Larm
    Grinden ska stå emot insyn, inbrott och oväder men öppnas automatiskt för behöriga. Ingen enkel ekvation.
  • Säkerhet
    Säkerhetsstängsel skyddar mot insyn och inbrott. Det händer att värdefulla bilar står uppställda här.
  • Asfalt
    Specialasfalt stoppar oljor och kemikalier.
Kund:WALTEK Skadeservice
Date:februari 15, 1990

WALTEK Skadeservice. Anläggningsuppdrag 2011

Anläggningsuppdrag för miljö och säkerhet 2011

 

WALTEK Skadeservice är ett nybildat företag på Hisingen i Göteborg som erbjuder säker och miljöanpassad hantering och uppställning av bilar.

Inbrottsskydd och miljöskydd är högsta prioritet för WALTEK. Dahlströms fick uppdraget att anlägga elstängsel och säkerhetsgrind samt att asfaltera hela uppställningsplatsen med specialasfalt. Densit är ”öppen” asfalt som fylls med flytbetong.
Dagvattenbrunnarna måste anslutas till oljeavskiljare. Vid brand skall dagvattenbrunnar tätas så att inte släckvatten kommer ut i systemet. Därför måste ytan kunna rymma en viss mängd släckvatten utan att det rinner över till grannfastigheterna.