Date:maj 04, 1990

Tuve Bygg Byggservice. Anläggningsuppdrag 2012

Svaleboskogens förskola och äldreboende, Tuve

Bygg Byggservice, anläggningsuppdrag 2012

Dahlströms fick 2012 uppdraget att anlägga en nya utemiljöer åt Svaleboskogens förskola och äldreboende i Högsbo, Göteborg.

På förskolan anlades en ny lekplats med lekutrustning, ny sandlåda, planteringar och nya hårdytor. På innegården monterades även en större klätterställning i form av en båt samt gräsytor med lekskulpturer och möjlighet till odling av tillexempel smulturon.

Åt äldreboendet skapades en ny parkmiljö med många möjligheter att sitta, både på vanliga parkbänkar men också i en nybyggd pergola. Kring de nya bänkarna planterades nya träd, buskar och blommor.