• Dahlströms i Pilegården
  Vi städar varje dag, året om. Rensar och klipper gräs på sommaren, röjer snö och sandar på vintern.
 • Relationsförvaltning
  Idén om en hundrastgård kommer från hyresgästerna. Dahlströms har anlagt och sköter den tillsammans med hyresgästerna.
 • Hyresgästerna visar uppskattning...
  ...när Dahlströms tar fram gräsklippare och rensjärn och gör fint.
 • Ut med soporna
  Soprummen försvinner och miljöstationer byggs ute. Här en nyanlagd station i Lövgärdet.
 • Andreas klipper häck
  Dahlströms sköter Kobbegården, Nedergården och Pilegården i Askim.
Kund:Stena Fastigheter
Date:mars 04, 2005

Stena Fastigheter. Skötselavtal och anläggning 2005-2013

Stena Fastigheter arbetar med Relationsförvaltning, ett eget koncept för att utveckla hållbara boendemiljöer och arbetsplatser där människor trivs och stannar kvar länge. Utvecklingsidéerna kommer ofta från hyresgästerna själva och genomförs i nära samarbete med dem och andra lokala aktörer, t ex Dahlströms.

Dahlströms arbetade åtta år i Askim och skötte om utemiljön i Nedergården, Pilegården och Kobbegården mellan 2005 och 2013. Mellan 2010 och 2013 skötte vi även utemiljön i södra Lövgärdet. Avtalen gäller skötsel året runt, varje dag. Vi städar, rensar och klipper gräs på sommaren, röjer snö och sandar på vintern. Dessutom utvecklar vi i samarbete med fastighetsägaren och hyresgästerna (det är detta som är relationsförvaltning!) trivseln och tryggheten i utemiljön genom att reparera och anlägga utifrån hyresgästernas idéer.

Relationsförvaltning ställer höga krav
Idén om Relationsförvaltning ställer krav på att vi har folk på plats som kan möta hyresgästerna ute på gården, som känner till behov och förutsättningar i området och som förstår att det är våra kunders kunder som vi arbetar för. Därför har varje område sitt eget folk, en kärntrupp som alltid är på plats och som vet att hålla koll på de nyplanterade träden eller ogräset i sandlådan längst bort. Därtill har vi ambulerande extra resurser och specialistkompetens för anläggningsarbete eller trädbeskärning etc.