Kund:ST1
Date:juli 04, 2012

ST1. Logistikservice och skötselavtal 2011-

Gräsklippning och slåtterkörning samt logistikservice med lastbil och mindre grävuppdrag på raffinaderiet på Hisingen.