Date:mars 16, 2015

Långströmsgatan 7, Svartedalen

Anläggningsuppdrag 2014

Långströmsgatan 7, Bostadsbolaget

Dahlströms har efter anbud fått uppdraget att rusta upp utemiljön vid Bostadsbolagets Boservice på Långströmsgatan 7 i Svartedalen, Göteborg. Här har anlades nya planteringsytor, nya plattläggningar och hårdytor, nya platsbyggda bänkar av storgatsten och lärk. Delar av ytan asfalterades med specialasfalten Cempla.

För att följa vårt dagliga arbete på Dahlströms i bilder kan du klicka på ikonen nedan. Där ser du bilder från alla våra pågående projekt.

Instagram