Date:mars 16, 2015

Gropegårdsgatan 1-5

Anläggningsuppdrag 2014

Gropegårdsgatan 1-5, Bostadsbolaget

Dahlströms fick under 2014 uppdraget att anlägga och bygga om Gropegårdsgatan 1-5. Ombyggnationen innebar ett fasadbyte till liggande träfasad och anläggningen innebar nya planteringar, nya hårdytor, ny parkering och nya parkmöbler och utsmyckningar.

För att följa vårt dagliga arbete på Dahlströms i bilder kan du klicka på ikonen nedan. Där ser du bilder från alla våra pågående projekt.

Instagram