Date:november 04, 2016

Klippans Kulturreservat &
Förskolan Sjöelefanten

Anläggningsuppdrag 2016

Klippans Kulturreservat & Förskolan Sjöelefanten, Higab

Dräneringsarbete av Higabs fastighet belägen på Klippan 7 i Klippans Kulturreservat. Byggnaden är från 1858 och dräneringsarbetet innebar nya utmaningar. Efter avslutat arbete med dränering av fastigheten fick även Förskolan Sjöelefanten, som håller till i byggnaden, en ny gård. Ny lekutrustning och stora ytor konstgräs för barnen att leka på.