• Förvaltningsrätten
    Ett av många ställen Dahlströms sköter åt Diligentia.
  • Molokstation
    I Toredamm ersätts soprum med molokstationer för en trivsammare miljö.
Date:januari 13, 1990

Diligentia, skötselavtal och anläggningsuppdrag 2001-

Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare med mer än en miljon kvadratmeter yta att hyra ut. Fastigheterna är bostäder, kontor och köpcentrum. Diligentia sätter en ära i att ”det är helt, rent och tryggt i våra fastigheter” och vi är stolta över alla uppdrag vi fått under vårt långa samarbete. Vid sidan av skötselavtal för både bostäder, kontorsfastigheter och köpcentrum har vi under åren genomfört ett stort antal anläggningsuppdrag.

Dahlströms har 2015 skötselavtal för bland annat Diligentias eget kontor på Sten Sturegatan och för industrifastigheter i Gullbergsvass och Partille. Tidigare även bostadsområden i Toredamm, Vommedalen, Krokslätt och Annedal. De flesta skötselavtal omfattar veckovis skötsel året runt, inklusive ansvar för snö och halka. Under åren 2002 till 2012 hade vi skötselavtal för Frölunda torg med daglig skötsel året runt.

Under de senaste 15 år vi arbetat för Diligentia har vi genomfört en mängd mindre anläggningsuppdrag som t ex belysning, cykelhus, sophus och molokstationer. Bland de större anläggningsuppdragen kan nämnas C-parkeringsplatsen på Frölunda torg med granitsten, belysning och trädplantering, flera lekplatser, t ex i Toredamm, och en ”tak-gård” på Solkattens köpcentrum i Lerum.